DHI subsidie

Nederlandse mkb’ers met internationale ambities en interesse in buitenlandse markten kunnen in aanmerking komen voor subsidie vanuit de Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI). Ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden namelijk volop kansen voor de Nederlandse export. Heeft u internationale ambities en interesse in deze markten? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming?

Voor wie

Subsidiebedrag

Eigen bijdrage

Aanvragen

Doel

: MKB-bedrijven die willen internationaliseren

: € 100.000,00

: € 100.000,00 (excl. btw)

: Vanaf 1 februari 2022

: Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies & investeringsvoorbereidingen

DHI subsidieregeling

Voor mkb-bedrijven die hun pijlen richten op groei in Duitsland als het gaat om internationaal zakendoen, biedt de DHI subsidie de volgende mogelijkheden:

Demonstratieprojecten
Een demonstratieproject is een project waarin Nederlandse mkb-bedrijven in het buitenland hun technologie, kapitaalgoed of dienst in een praktijksituatie demonstreren. Het doel van het demonstratieproject is om deze technologie in het doelland te introduceren, om op deze manier export van substantiële omvang te realiseren die binnen drie jaar in omvang minstens tien keer zo groot is als het subsidiebedrag.

Haalbaarheidsstudies
Haalbaarheidsstudies hebben als doel om een buitenlandse klant te overtuigen een investering te doen in Nederlandse technologie, kapitaalgoederen of diensten. Een haalbaarheidsstudie levert een rapport op in de vorm van een businessplan of projectplan. Marktonderzoek is hierbij specifiek uitgesloten.

Investeringsvoorbereidingsstudies
Een investeringsvoorbereidingsstudie wordt ingezet om te onderzoeken of een investering in een onderneming in het buitenland technisch en financieel haalbaar is. Op basis hiervan besluit u daadwerkelijk te gaan investeren en om de financiering voor deze investering rond te krijgen.

DHI Subsidiebijdrage

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten met een maximum van € 200.000,- voor demonstratieprojecten en € 100.000,- voor zowel haalbaarheidsstudies als investeringsvoorbereidingsstudies. De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000,-. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000,- moeten zijn.

Voorwaarden
Aanvragen van de DHI subsidie is mogelijk vanaf 1 februari 2022. Wil jij weten of jouw bedrijf en jouw internationaliseringsplannen in aanmerking komen? Maak dan een afspraak om samen met ons naar de mogelijkheden te kijken!

Interesse
Ben je geïnteresseerd in de DHI subsidieregeling of heb je nog vragen? Vul onderstaand formulier in of bel één van onze collega’s op 050-211 25 46.

Contact DHI subsidie

    Wij hechten grote waarde aan jouw privacy en gaan uiterst zorgvuldig met je gegevens om. Met het versturen van je gegevens ga je akkoord met de behandeling van je gegevens volgens ons privacy statement

    Wapen Provincie Drenthe