SIB Voucher individuele coaching

Deze voucher is speciaal bedoeld voor MKB-ondernemingen die geen of weinig ervaring hebben met internationaal ondernemen. Wil jij internationaal ondernemen structureel inbedden in jouw organisatie en ben jij bereid om hierin geld en tijd te investeren? Dan is de SIB Voucher individuele coaching iets voor jou!

Het traject bestaat uit 4 tot 5 gesprekken met een erkende en ervaren adviseur met een bewezen staat van dienst als het gaat om exporteren en internationaal ondernemen. Na het doorlopen van het traject, is jouw onderneming beter voorbereid op duurzaam internationaal ondernemen en is binnen de organisatie bekend welke concrete acties uitgevoerd moeten worden om dit te kunnen realiseren.

Het gehele traject wordt vergoed door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (rvo.nl). Jouw deelname is dus geheel gratis!

De voorwaarden die worden gesteld, zijn:

 • Jij hebt geen of weinig ervaring met internationaal ondernemen en export
 • Jij hebt nog geen specifiek land vastgesteld om te starten met export
 • Er wordt slechts één voucher teoegekend per MKB-ondernemer
 • De voucher geeft aanspraak op volledige vergoeding van de kosten (jouw deelname is gratis)

SIB Voucher individuele coaching

Citaat uit Staatscourant Nr. 3112, 20 januari 2020:

De minister kan op aanvraag van een MKB-onderneming eenmalig een voucher verstrekken ten behoeve van individuele coaching, uitgevoerd door een organisatie met als een van de kerntaken het adviseren van exporterende MKB-ondernemingen, die beschikt over brede internationale expertise die niet enkel is gericht op een land, een regio of werelddeel of een kern van landen (hierna: uitvoerder). De betreffende MKB-onderneming heeft geen of weinig ervaring met internationaal ondernemen en wil dat structureel inbedden in zijn organisatie. Daar is hij bereid tijd en geld in te investeren. Na het doorlopen van het traject, is de onderneming beter voorbereid op duurzaam internationaal ondernemen en is binnen de organisatie bekend welke concrete acties uitgevoerd moeten worden om dit te kunnen realiseren.

3 Stappen

De individuele coaching is een bewustwordings- en activeringstraject met een land- of regio- onafhankelijke oriëntatie, dat uit drie opvolgende stappen bestaat:

 • Motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen. In deze stap worden op basis van de ambitie van de ondernemer en het onderscheidend vermogen van zijn product/dienst en onderneming kansrijke exportmarkten geïdentificeerd;
 • Marktinformatie. Tijdens deze stap wordt de aantrekkelijkheid van deze markten nader onderzocht;
 • Interne analyse. Deze stap inventariseert wat nodig is om succesvol te worden op deze markten. Dit mondt uit in een actiepuntenlijst internationaal ondernemen en is het eindpunt van het adviestraject.

De adviseur

De adviseur die door de uitvoerder wordt ingezet om het individuele coachingstraject uit te voeren, moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • beschikt over ten minste hbo werk- en denkniveau;
 • heeft aantoonbaar ten minste drie jaar praktijkervaring in het uitvoeren van exportactiviteiten binnen een internationaal opererende onderneming;
 • heeft drie of meer jaren ervaring met het adviseren en begeleiden van MKB-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen en export;
 • verklaart zich in te zetten om ten minste vijf ondersteuningstrajecten per kalenderjaar uit te voeren;
 • is slechts voor één uitvoerder werkzaam voor aanvragen op grond van deze beleidsregels.

De uitvoerder

 • heeft geen enkele verbondenheid met de onderneming die de voucher aanvraagt;
 • stuurt niet op de uitvoering van diensten of levering van producten volgend uit het individuele coachtraject;
 • adviseert geen preferente leveranciers aan afnemer;
 • behandelt een traject en hieraan verbonden dossiers strikt vertrouwelijk en geeft geen informatie ter inzage aan derden;
 • werkt mee aan controle op zijn werk door RVO.nl door desgevraagd informatie te verschaffen over het verloop van de trajecten.

De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van € 2.500.

De SIB-Voucher individuele coaching en Handelsagent Duitsland

Jij gaat starten met export en denkt daarbij dat Duitsland als nieuwe afzetmarkt goede mogelijkheden biedt? De kans dat jij gelijk hebt is groot! Voor veel startende exporteurs geldt dat Duitsland een goed land is om te starten. We verschillen als mensen niet heel veel, de investering in reiskosten is beperkter dan "ver weg" internationaal zakendoen en het betreft de grootste (consumenten) markt van Europa.

Toch zijn er ook uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van zakencultuur en taal. Welke invloed hebben deze uitdagingen op jouw kansen in Duitsland. Mogelijk dat er andere landen zijn met betere startkansen.

De SIB Voucher individuele coaching biedt jou de perfect en bovendien gratis mogelijkheid om op een goede manier te starten met export. Uiteraard vraagt het traject een investering in tijd, maar de kosten ter hoogte van € 2.500 worden volledig gedekt door de voucher.

Samen met een zeer ervaren exportcoach zet jij jouw motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen op papier. Iets dat veel ondernemers niet eens van zichzelf hebben voor hun activiteiten binnen Nederland. Alleen maar goed dus!

Onderdeel van het gratis traject is een stuk marktonderzoek voor de landen die naar voren komen als goede exportlanden. Ook dit is belangrijke informatie, waar een startende exporteur maar beter niet zonder begint.

Tot slot ontvang jij een actielijst internationaal ondernemer van jouw exportcoach. Een zeer waardevolle lijst die jou behoedt voor fouten en jou daarmee een goede start geeft.

Met de ervaring die ik heb, staat Duitsland vast wel op het lijstje met potentiële nieuwe markten en dan sta ik in de startblokken om jou verder te helpen. Bijvoorbeeld met de SIB Voucher marktentree.

Stappenplan SIB-Voucher individuele coaching

 • Intakegesprek
 • Vaststellen motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen
 • Marktinformatie / -onderzoek potentiële doellanden
 • Interne analyse
 • Actiepuntenlijst internationaal ondernemen
intakegesprek Handelsagent Duitsland
unieke propositie Handelsagent Duitsland
inplannen afspraak op locatie Handelsagent Duitsland
eerste order Duitsland Handelsagent Duitsland

Doelstelling

Doelstelling is om jou en jouw bedrijf startklaar te maken voor succesvol internationaal ondernemen. Jij krijgt antwoord op de vraag of Duitsland wel het goede land is om te beginnen met export. Waarom wel of waarom juist niet.

Samen met een ervaren exportcoach zet jij jouw motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen op papier. Uiteindelijk weet jij welke landen voor jouw onderneming het meest geschikt zijn om te starten met export en jij ontvangt van deze nieuwe markten ook de benodigde informatie.

Met de actiepuntenlijst internationaal ondernemen in bezit, ben jij klaar om te starten met internationaal ondernemen!

Wat mag jij verwachten?

 • Intake bij jou op locatie
 • Jouw motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen op papier
 • Marktinformatie van de doellanden
 • Interne analyse
 • Actiepuntenlijst internationaal ondernemen
 • Volledige vergoeding van de kosten (€ 2.500)
 • Gratis deelname

Aanmelden SIB-Voucher individuele coaching


  Wij hechten grote waarde aan jouw privacy en gaan uiterst zorgvuldig met je gegevens om. Met het versturen van je gegevens ga je akkoord met de behandeling van je gegevens volgens ons privacy statement

  • Intake bij jou op locatie
  • Jouw motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen op papier
  • Marktinformatie van de doellanden
  • Interne analyse
  • Actiepuntenlijst internationaal ondernemen
  • Volledige vergoeding van de kosten (€ 2.500)
  • Gratis deelname